Jump to content

Guidelines

Zasady Forum

1. Zasady ogólne:

a) Kierujemy się zasadami netykiety;

b) Zdania rozpoczynamy wielką literą, nazwy własne również piszemy wielką literą. "Kocioł" to również nazwa własna!;

c) Należy bezwzględnie przestrzegać zasad ortografii;

d) Zanim stworzysz kolejny temat, poszukaj na forum czy Twój problem nie był już poruszany a swój problem dopisz do istniejącego wątku zamiast tworzyć nowy. W tym celu użyj funkcji "Szukaj". Piszemy zawsze na temat.

e) Należy bezwzględnie unikać zamieszczania na forum ogólnym treści pochodzących z wiadomości prywatnych oraz powoływanie się na treści tych wiadomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony zainteresowane wyrażą na to zgodę;

f) Nie należy publikować postów, których jedyną treść stanowi -"dziękuję", "proszę", "dobrze", "tak", "nie", "popieram to", "masz rację", "nie masz racji" oraz znaków skrótowych typu: :D, xD, :P, itp. Posty jednozdaniowe lub nic nie wnoszące do dyskusji będą traktowane jako spam;

g) Nie należy pisać postów i tematów WIELKIMI literami oraz nadużywać zbędnych znaków, np.

h) Ogłoszenia w dziale "Pchli Targ/Ogłoszenia" muszą zawierać cenę lub link zewnętrzny zawierający taką informację;

i) BEZWZGLĘDNY ZAKAZ cytowania tekstów z portalu gazeta.pl oraz z Gazety Wyborczej

2. Na forum zabronione jest obrażanie (w tym innych klubów), pomawianie, rozpowszechnianie niepotwierdzonych wiadomości i ubliżanie. W przypadku cytowania wypowiedzi bądź wklejania treści artykułów, należy bezwzględnie wskazać ich źródło, zabronione jest również poruszanie tematyki chuligańskiej. Nie komentujemy meczu w jego trakcie.

 

3. Należy ograniczyć cytowanie jedynie tej treści, do której bezpośrednio odnosimy się. Zabronione jest cytowanie w całości poprzedzającego posta.

 

4. Posty naruszające zasady określone w pkt. od 1a do 1i, 2, 2a i 3 będą kasowane, natomiast autor skasowanego posta otrzyma ostrzeżenie.

 

4a. W odniesieniu do otrzymanych ostrzeżeń, konsekwencje są następujące:

 

- ostrzeżenie 20% - blokada pisania na forum przez 7 dni

- ostrzeżenie 40% - zawieszenie konta na 14 dni;

- ostrzeżenie 60% - zawieszenie konta na 21 dni;

- ostrzeżenie 80% - zawieszenie konta na 30 dni;

- ostrzeżenie 100% - ban

 

Przez zawieszenie konta rozumie się zawieszenie wszelkich uprawnień z nim związanych.

 

4b. Ostrzeżenie może zostać anulowane najwcześniej po upływie 1 roku od dnia jego otrzymania. Anulowanie ostrzeżenia nie jest obligatoryjne i może nastąpić wyłącznie na prośbę użytkownika. Decyzję podejmuje administrator lub moderator, który może odmówić anulowania ostrzeżenia bez podania przyczyny.

 

4c. W indywidualnych przypadkach, administrator bądź moderator, mogą ograniczyć lub zablokować dostęp do forum z pominięciem ustaleń zawartych w punkcie 4a

 

5. Wszystkie nicki zawierające kolejne mutacje typu Lech Poznań, kks, fan, przypadkowe liczby przy nicku, itp., procesu rejestracji nie przejdą a konto zostanie usunięte.

 

6.W okresie trwania bojkotu produktów "Agora" S.A., wprowadzony zostaje:

a) dla dotychczas posiadanych kont - nakaz zmiany adresu e-mail założonego w domenie gazeta.pl oraz innej należącej do "Agora" S.A., pod rygorem usunięcia konta z forum;

b) dla kont w procesie rejestracji - nakaz użycia adresu e-mail założonego w domenie innej niż gazeta.pl oraz innych należących do "Agora" S.A., pod rygorem niezatwierdzenia procesu rejestracji.

 

7. Zmiana nicka następuje na prośbę użytkownika najwcześniej po upływie 1 roku od rejestracji bądź ostatniej jego zmiany. Decyzję podejmuje administrator, który zastrzega sobie prawo odmowy takiej zmiany bez podania przyczyny.

 

8. W sprawach nieuregulowanych w punktach 1-7, decyduje indywidualna ocena administratora bądź moderatora. Administratorzy oraz moderatorzy mają prawo do kasowania, przenoszenia, edycji, scalenia, rozdzielenia tematów lub postów oraz innych działań uznanych przez nich za konieczne. Ich decyzje w powyższym zakresie są ostateczne. Wprowadzane zmiany nie wymagają uprzedzenia o nich kogokolwiek.

 

9. Każda zmiana regulaminu podlega publikacji na forum ogólnym bądź poprzez komunikator, do każdego użytkownika z osobna.

 

10. Zakładając konto w naszym serwisie jednocześnie wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Lecha Poznań i ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.